Үет боов

Үет боов

Үет боов

Жин:  450 гр

Уураг: 3.4

Илчлэг: 510

Хадгалах хугацаа: 14 хоног

Үет боов
Үет боов