Зүсмэл

Зүсмэл

Зүсмэл

Жин:  800 гр

Уураг: 7.2

Илчлэг: 454

Хадгалах хугацаа: 30 хоног

Зүсмэл
Зүсмэл