Нахиа чихэр

Нахиа чихэр

Нахиа чихэр

Жин:  900гр  450гр  250гр  150гр

Уураг: 11.4

Илчлэг: 526

Хадгалах хугацаа: 120 хоног

Нахиа чихэр
Нахиа чихэр